Protez, eksik olan vücut uzuvlarını taklit edecek şekilde yapılmış aygıtların genel adıdır. Yaralanmalar, tümör cerrahileri, kangren, iltihap ve benzeri organ hasarları sonucu vucudun geri kalanının sağlığını korumak amacıyla hasar gören uzuvlar yerine kullanılır. Amputasyon sonrası kalan vücut parçasına 'güdük' denilir.

Kişi için uygun olan protezin belirlenmesinde bazı özellikler değerlendirilir. Bunlar kişinin yaşı, çalışma ve aktivite düzeyi ile güdük adı verilen vücuttaki kalan kısmın durumudur. Elbette kişinin fiziksel ve psikolojik durumu da önemlidir. Sosyal Güvenlik Kurumu hastalara uygun olan protezin bir raporla belirlenmesi durumunda protez ödemelerini yapmaktadır. Ayrıca kaza sonrası durumlarda iş kazalarında işveren veya trafik kazasında trafik ve kasko sigortaları da protez ödemelerini yapmaktadır.  Kişinin özel sağlık sigortasındaki poliçelerine göre de  ayrıca özel sigortalarda protez ödemeleri yapmaktadır.

Kaybedilen bacak ve eklem seviyesine göre protezler isimlendirilir. Kalça ekleminden olan kayıplarda tüm bacak yoktur ve bunlarda kalça dezartikülasyon protezleri kullanılır. Diz eklemi üzerindekilere dizüstü, diz seviyesinden olanlara diz dezartikülasyonu, diz altından olanlara dizaltı ve ayak seviyesinden olanlara da ayak protezleri denilir.